Huisartsen

Voor hulp 06 53 609 340

Bijscholing huisartsen en POH

24 januari 2019

Kader
Preventie en behandeling van overmatig drugs- en alcoholgebruik zijn al een aantal jaren speerpunt van het beleid van de gemeente Nijkerk. De Kerngroep Stop Drugs Nijkerk coördineert de verschillende activiteiten op dit gebied. Overmatig middelen gebruik raakt aan gezondheidszorg, justitie en politie, onderwijs, jeugdwelzijn.

Programma
17.00 – 17.45 Zaal open voor buffet
17.45 – 18.00 Welkomswoord
18.00 – 19.45 Jellinek Verslavingszorg

– signaleren van risicovol of problematisch middelengebruik;
– preventie & online zelfhulp;
– behandeling.

19.45 – 20.00 PAUZE
20.00 – 20.30 Gebiedsteam Nijkerk

Lokale zorg; hoe werkt de ketenzorg in de gemeente Nijkerk en welke toegevoegde waarde heeft het gebiedsteam hierin.

20.30 – 20.40 Tijd voor vragen
20.40 – 21.00 Afsluiting avond met mogelijkheid tot non-alcoholise netwerkborrel.

Locatie

Moeke Nijkerk

Oude Barneveldseweg 98, 3862 PS Nijkerk

De presentaties van deze bijeenkomst worden na 24 januari op deze pagina weergegeven.