Plan van aanpak

“Het gemeentelijk drugsbeleid is een zaak van alle Nijkerkers.”

Om het drugsgebruik onder jongeren te beperken is er een plan van aanpak nodig. Om zo’n plan te maken zijn alle betrokkenen nodig: drugsgebruikers, ouders, betrokken professionals, verenigingen en iedereen die verder betrokken is bij jongeren in Nijkerk. Daarom heeft de gemeente Nijkerk alle betrokkenen gevraagd om mee te denken.

Op 2 juli 2015 is er een bijeenkomst geweest met ruim vijfenzeventig mensen uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Vanuit die bijeenkomst zijn er vier denktanks gevormd: Preventie, Nazorg/ familie en vrienden, Behandeling en Aanbod. Op 16 november is er een vervolgbijeenkomst geweest waarin alle denktanks hun plannen hebben toegelicht.

Toelichting DENKTANKS:

 

 • We willen ‘outreachend’ werken en de begeleiding voor hulpzoekende dichtbij organiseren.
 • Betrokkenheid en bewustwording in de maatschappij.
 • Gezamenlijke aanpak dus met elkaar en alle partijen.
 • Vrijetijdsbesteding voor jongeren.
 • Voorlichting.

We willen drugsproblemen verminderen en de ouders en kinderen die dit betreffen ondersteuning bieden door:

 • Terugval zien te voorkomen na een behandelingstraject
 • De bron van de verslaving aan te pakken en te kiezen om naar de totale mens te kijken
 • Ouders en familie & vrienden juist en tijdig te informeren en de omgeving te mobiliseren
 •  Hulp via internet in kaart brengen en propageren
 • Sluitende aanpak in samenwerking met familie en vrienden
 • Vrijplaats waar jongeren open met elkaar kunnen praten en elkaar kunnen adviseren.
 • Geïndiceerde preventie
 • Meldingsbereidheid vergroten
 • Bewustwording creëren onder jongeren, familie & vrienden
 • Aanbod van drugs en vraag naar drugs verkleinen
 • Groepsdruk (gs) omdraaien (omgeving / weerbaarheid)

Terwijl de plannen verder worden uitgewerkt zijn leden van de werkgroepen ook al volop aan de slag met de uitvoering van zaken die meteen kunnen gebeuren. De verdere uitwerking zal in de komende weken op deze website worden gepubliceerd.

Vragen over het drugsbeleid in Gemeente Nijkerk?

Voor vragen over het drugsbeleid in de gemeente Nijkerk neemt u contact op met Vinita Simonse.

V.Simonse@nijkerk.eu
Telefoon: 14033

logo-gem-nijkerk

Contact opnemen

  Voor hulp in Nijkerk

  Lianne van Egmond
  06-12989357

  Kristel Kreijne
  06-20552218

  Esther van den Hof
  06-41803626

  Jan Bjsterbosch
  06-83003219

  Volg het op Facebook

  Like de facebookpagina en volg de berichten over drugs en alcohol in nijkerk.